KLASA BEZPIECZŃSTWA
PODSTAWA PRAWNA
OPIS
Od 0 do XIII
Norma europejska PN-EN 1143-1
Gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych.
S1 i S2
Norma europejska PN-EN 14450
Gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych.
Broń i amunicja
Kryteria Techniczne KT/101/IMP/2004(6)
Szafy do przechowywania broni i amunicji.
A
Zarządzenie 57 i 58 MON według
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania kancelarii tajnych
Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów poufnych.
B
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania kancelarii tajnych
Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów tajnych.
C
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania kancelarii tajnych
Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów ściśle tajnych.

Wskaźnik poziomy ochrony antywłamaniowej

Gdy sejf pomyślnie przejdzie testy, przeprowadzane przez uprawnione do tego instytucje, otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności. Im wyższy poziom ochrony zapewnia sejf, tym przyznana jest mu wyższa klasa odporności. W sejfie wyższej klasy mogą być przechowywane przedmioty o większej wartości.